canlı destek

Program Çıktıları

 1. Meslek çalışmalarını yürütmeyi sağlayacak temel kavram ve teknik bilgilerin kazandırılması ve temel bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama ve meslek çalışmalarını yürütmede kullanabilme becerisi.

 2. Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.

 3. İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.

 4. Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.

 5. Deney yapma, deney tasarlama, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.

 6. Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.

 7. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.

 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.

 9. Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.

 10. Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.

 11. Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.

 12. Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme, küresel fikirler ortaya koyabilme.

 13. Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ