Çerez Örnek

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü temel ve teknik kavramlar hakkında bilgi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

 2. Karmaşık mühendislik problemlerini bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü bir şekilde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü bir şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümlenmesi veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 7. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; yazılı ve dijital bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi.

 10. Proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve iş uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.

 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü çözümlerin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ