Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Macaristan Bursları

Yüksek Öğretim Kurulunun ilgide kayıtlı yazısında; Milli Eğitim Bakanlığının 20.11.2020 tarihli ve 94166756-150.02-E.16999275 sayılı yazısı içeriğinde "kültürel anlaşmalar kapsamında 2021/2022 akademik yılı için Macaristan Hükümetince Hükümetimiz emrine 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönemli araştırma bursu olmak üzere toplam 150 adet burs tahsis edildiği ve adayların 15 Ocak 2021 tarihine kadar bursa başvuru yapabilecekleri" bilgilerinin bulunduğu belirtilmiştir.Yazıda devamla, Burs başvuru koşulları ve genel şartların http://abdigm.meb.gov.tr/www/2021-2022-hukmetburslari/icerik/1490 adresinde yer aldığı bilgisi bulunmaktadır.

https://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/2020-%20ek%20Macaristan%20Hukumeti%20Burslari%20(2021-2022)_0_12171463.pdf