Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

AROM Araştırmacı Öğrenci Oryantasyon Programı

Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO bünyesinde faaliyetine başlayan Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin araştırma ve bilimsel düşünme farkındalığını arttırmak, araştırma süreçlerini kavratmak, girişimcilik ve araştırma projesi hazırlama/sunma becerisi kazanmalarını sağlamak hedefi çerçevesinde "AROM Araştırmacı Öğrenci Oryantasyon Programı" planlanmıştır. Araştırmacı öğrenci havuzumuzu genişletmeyi, öğrenci katılımlı proje, yayın ve patentleri arttırmayı amaçlayan eğitim, EÜ EBİLTEMTTO, EGESEM ve EÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) işbirliği ile 28-30 Eylül 2020 tarihlerinde, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup, lisans 3 ve 4. sınıf ve lisansüstü kayıtlı öğrencilerimizle başlayacaktır.

Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Araştırmacı Öğrenci Oryantasyon Programı'na katılan öğrencilere EGESEM sertifikası verilecektir. Sertifikaya hak kazanmak için 3 günlük programın tamamına devam şarttır.

100 kişilik kontenjanı bulunan programa kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/aromoryantasyon adresinden yapılabilmektedir.

https://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/2020-244097%20AROM%20Arastirmaci%20ogrenci%20Oryantasyon%20Programi.pdf