Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Ahmet Egesoy un Lisans danışmanlık toplantısı 21 Eylül Pazartesi günü saat 13:00 de teams üzerinden yapılacaktır

Ahmet Egesoy 'un Lisans danışmanlık toplantısı 21 Eylül Pazartesi günü saat 13:00 'de teams üzerinden yapılacaktır Aşağıdaki bağlantı ile erişebilirsiniz.

Bağlantı:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4c806831898248adbf6d5f707726b525%40thread.tacv2/1600222186414?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%2282d5d68a-6c42-4209-9a23-b52e03252b71%22%7d