Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE- Tez izleme komitesi, seminer ve tez önerisi savunma toplantıları

Enstitümüz öğrencilerinin, Covid-19 salgını nedeniyle tez izleme komitesi, seminer ve tez önerisi savunma toplantılarının çevrimiçi yapılmasına ilişkin konu Yönetim Kurulunda görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.05.2020 tarih ve 75850160-301.01.01-E.30480 sayılı yazısında, 11.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında “…bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüzyüze gerçekleştirilmemesi…”ne ilişkin kararı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 02.06.2020 tarihli genelgesinde “Toplantı, görüşme ve eğitimler de çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla yapılacak..” hükmünün birlikte değerlendirilmesi ayrıca; ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince önceden Yönetim Kurulu izni alınması gereken tez izleme komitesi, seminer ve tez önerisi savunma toplantılarının Covid19 salgını nedeniyle aksi bir kararımıza kadar çevrimiçi olarak yapılmasına karar verildi.