Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Online Seminer

COVID-19 küresel salgını dolayısıyla 2019-2020 öğretim yılı Bahar yarıyılında, Lisansüstü öğrencilerin zorunlu olarak yapmaları gereken seminerler sanal ortamda toplanılarak yapılabilecektir. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi için online iletişim platformlarından biri (Teams, Zoom, Webex, Skype vb.) kullanılabilir. Bu platformların seçimindeki en temel kriter etkinliğin kayıt altına alınmasına fırsat verebilen bir platform olmasıdır. Etkinlik online platform üzerinden gerçekleştikten ve kayıt edilen dosya dijital bir araç ile saklandıktan sonra yapılacak işlemler aşağıda sıralanmış olup, seminer sonrası enstitümüze gönderilecek belgeler sunulmuştur.

 

1. Danışman "Seminer Değerlendirme Formu (Online)" ve "Katılımcı Listesi (Online)" isimli formları doldurur ve etkinliğin sorunsuz bir biçimde yapıldığını beyan eden bir yazı ile EDYS üzerinden Anabilim Dalı Başkanlığına gönderir.

2. Danışman sanal ortamda yapılan etkinliğe ilişkin video kaydını veya bu kaydı içeren dijital materyali, bir kopyasını kendinde saklamak şartıyla, Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder (Video kaydını bir bulut hesaba yükleyip linkinin üst yazı ile gönderilmesi daha uygun olacaktır).

3. Anabilim Dalı Başkanlığı video kaydı denetlenen ve usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildiği tespit edilen Seminer etkinliğine ilişkin "Seminer Değerlendirme Formu (Online)" ve "Katılımcı Listesi (Online)" belgelerini ekinde bulunduran Seminer Etkinliğinin uygun bir biçimde yapıldığına vurgu yapan Anabilim Dalı Başkanlığı üst yazısını Enstitümüze gönderir.

4. İlgili Seminer etkinliğine ilişkin dijital kaydın 2 yıl boyunca saklanması Danışman Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanlığının sorumluluğundadır.