EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Online Tez Savunma Sınavı

Bilindiği üzere dünyada Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını devam etmektedir. Yaşanan bu süreçte, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olması şartı ile, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine karar verilmiştir.

Buna göre Lisansüstü öğrencilerin Tez Savunma Sınavları sanal ortamda toplanılarak yapılabilecektir. Tez Savunma Sınavı'nın gerçekleştirilmesi için online iletişim platformlarından biri (Teams, Zoom, Webex, Skype vb.) kullanılabilir. Bu platformların seçimindeki en temel ölçüt sınavın kayıt altına alınmasına fırsat verebilen bir platform olmasıdır. Danışman Anabilim Dalı aracılığı ile sınavdan önce denetlenebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması için sınav linkini Enstitümüze gönderir ve Enstitümüzün görevlendireceği bir personelin de gözlemci olarak sınava katılımı sağlanır. Sınav online platform üzerinden gerçekleştikten ve kayıt edilen dosya dijital bir araç ile saklandıktan sonra yapılacak işlemler aşağıda sıralanmış olup, sınav sonrası enstitümüze gönderilecek belgeler ektedir.

1. Her bir jüri üyesi sınavın ardından "Tez Savunma Sınavı Kişisel Tutanak (Online)" isimli dokümanı doldurur, sınavdan önce doldurduğu "Kişisel Rapor (Online)" isimli dokümanı da ekler, sınavın usulüne uygun yapıldığını kabul ve beyan ettiğini de bildirerek kurumsal e-mail hesabı aracılığıyla Danışman Öğretim Üyesi' ne gönderir.

2. Danışman "Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı (Online)" isimli dokümanı doldurur ve bu dokümana jüri üyelerinden mail yolu ile aldığı "Kişisel Rapor (Online)" ve "Tez Savunma Sınavı Kişisel Tutanak(Online)" belgelerini de ekler. Sınavın sorunsuz bir biçimde yapıldığını beyan eden bir yazı ile bahsi geçen belgeleri EDYS üzerinden Anabilim Dalı Başkanlığına gönderir.

3. Danışman sanal ortamda yapılan Tez Savunma Sınavına ilişkin video kaydının bir kopyasını veya dijital materyali kendisi saklamak koşulu ile Anabilim Dalı Başkanlığına elektronik olarak veya dijital materyali elden teslim eder (Sınavın video kaydını bir bulut hesaba yükleyip linkinin üst yazı ile gönderilmesi daha uygun olacaktır).

4. Anabilim Dalı Başkanlığı video kaydı denetlenen ve uygun bir biçimde gerçekleştirildiği tespit edilen Tez Savunma Sınavına ilişkin, Danışman tarafından gönderilen belgeleri ekinde bulunduran Tez Savunma Sınavının usulüne uygun bir biçimde yapıldığına vurgu yapan üst yazısını Fen Bilimleri Enstitüsü' ne gönderir.

5. İlgili Tez Savunma Sınavına ilişkin dijital kaydın 2 yıl boyunca saklanması Danışman Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanlığının sorumluluğundadır. (Sınavın uygulanması sırasında kayıt unutulmamalı ve sınav sonunda değerlendirme için öğrencinin sanal sınav ortamından çıkarılarak jüri üyelerinin serbest değerlendirmelerinin alınmasından sonra öğrencinin tekrar ortama alınmasıyla sonucun kendisine bildirilmesi gerekmektedir.)

 

https://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/2020-YL%20Kisisel%20Rapor%20(Online).doc

https://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/2020-%20YL%20Tez%20Savunma%20Sinavi%20Kisisel%20Tutanak%20(Online).docx

https://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/2020-YL%20Tez%20Savunma%20Sinavi%20Juri%20Tutanagi%20(online).doc

https://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/2020-%20DR%20Kisisel%20Rapor%20(Online).doc

https://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/2020-DR%20Tez%20Savunma%20Sinavi%20Kisisel%20Tutanak(Online).docx

https://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/2020-DR%20Tez%20Savunma%20Sinavi%20Juri%20Tutanagi%20(Online).doc