Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 2013 yılından bu yana yürütülmekte olan, ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere kültürel ve sosyal rehberlik sağlanması, içeriği ve amacı önceden belirlenmiş faaliyetlerle öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal yönlerinin geliştirilmesi, öğrencilerin Türkiye ve eğitim gördükleri şehirlere yönelik farkındalığının artırılması ve eğitimlerinin çeşitlendirilmesini amaçlayan "Uluslararası Öğrenci Akademisi"ne başvuruların, 12 Ocak 2020 tarihine kadar https://turkiyeburslari.gov.tr/tr adresi üzerinden yapılabileceğine ilişkin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ilgi yazısı ekinde yer alan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 26.12.2019 tarih ve 55829 sayılı yazısı ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

http://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/2020-1290%20%20Uluslararasi%20OGrenci%20Akademisi%20Duyurusu_0_9359062.pdf