Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Tez Konusu Önerileri

 Yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin, tez konusu önerilerinde 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılının tez için gerekli en az iki yarıyıllık çalışma süresinden sayılabilmesi için, tez konusu önerilerinin en geç 18 Ekim 2019 tarihine kadar Enstitümüz internet sayfasında yer alan "Tez Öneri Formu" ve anabilim dalı kurulu kararı ile enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 Doktora programına kayıtlı öğrencilerin, tez konusu önerilerinde 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılının tez çalışma süresinden sayılabilmesi için, tez konusu önerilerinin en geç 18 Ekim 2019 tarihine kadar Enstitümüz internet sayfasındaki Tez Öneri Formuna göre hazırlanarak, Tez izleme komitesi önünde savunulması, komite kararının anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir. Anılan tarihe kadar gönderilen tez konusu önerileri için, öğrencinin ilk tez izleme komite toplantısının Temmuz-Aralık 2019 dönemine ilişkin olarak 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılması gerekir. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra gönderilen tez konusu önerilerinde, 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılı tez için gerekli en az üç yarıyıllık çalışma süresinden sayılmayacağından öğrencinin ilk tez izleme komite toplantısının Ocak-Haziran 2020 Tez İzleme Döneminde yapılması gerekir.