Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, İkinci Bölüm-Tezli Yüksek Lisans Programı, Madde 6-(3)'de yer alan "Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir" hükmü kapsamında anabilim dalınızda kayıtlı, dört yarıyıl sonunda kredili derslerini (zorunlu dersleri dahil) tamamlayan ancak seminer vermeyen, 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt yenileme yapan tezli yüksek lisans öğrencileri, ilgili yarıyıl sonu olan 20.09.2019 tarihine kadar seminer vererek başarılı olmaları halinde öğrenimlerine devam edebileceklerdir. Aksi takdirde Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında işlem yapılması gerekli olacaktır.