EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Lisansüstü Kesin Kayıt Tarihleri

Üniversitemiz Eğitim Komisyonunun 04.04.2019 tarihli toplantısında alınan 2 sayılı "Üniversitemize Lisansüstü eğitim yapmak üzere başvuracak öğrencilerin başvurularının erken tarihe alınmasına, kayıtlarının yapılmasında mezuniyet şartını yerine getirenlerin kayıtlarının erken tarihte yapılmasına, yerine getiremeyen öğrencilere ise şartlı kayıt yapılmasına; kayıt tarihlerinin asil kayıtlanacak adaylar için 9-10-11 Temmuz 2019, yedekten kayıtlanacak adaylar için 09-10 Eylül 2019 olmasına karar verilmiştir." kararında belirtildiği üzere;

2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde asil kayıt hakkı kazanan adayların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 9-10-11 Temmuz 2019 tarihinde kesin kayıtlarının yapılacağı, bu tarihe kadar mezuniyet şartını yerine getiremeyen adayların anılan tarihlerde kayıtlarının "şartlı kayıt" olarak yapılacağı, eksik belgesini getirmesini müteakip kayıtlarının " kesin kayıt" olarak düzeltileceği bildirilmiştir.