EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) StajYeri Destek Programı

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), TC Anayasasının 135. maddesinde tanımlı Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Odamız, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası uyarınca 2012 yılında kurulmuştur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları bünyesinde toplayan TMMOB içinde yer alan tüzelkişiliğe sahip 24 odadan biridir.

21.05.2013 günlü 28653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BMO Ana Yönetmeliği uyarınca Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol, Yazılım, Bilişim Sistemleri, Yazılım ve Bilişim Mühendisliği bölümlerinden mezun mühendisler, Odamıza üye olabilmektedir. Anılan mühendislik bölümlerinde lisans eğitimi gören üniversite öğrencileri de BMO’ya öğrenci üye (BMO-Genç) sıfatıyla üye olabilmektedir.

Odamız, yine Ana Yönetmeliğinde tanımlı amaçlar doğrultusunda mesleğin, meslektaş ve kamu yararı gözetilerek bilimsel ilkeler çerçevesinde gelişmesini sağlamak, meslektaşların hak ve yetkilerini korumak üzere çalışmalar yürütmektedir. Öğrenci üyelerimize yönelik olarak da benzer çalışmalar yapmak, onların mesleki gelişimlerine yardımcı olmak, Oda yönetimimizin Çalışma Programında yer almaktadır.

Bu bağlamda, BMO-Genç üyesi öğrencilerin,

  • ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firma ve kurumlarda,
  • ilgi duyduğu meslek alanlarında ve konularda,
  • firma ve kurumlarca talep edilen konularda

staj yapmasına ortam oluşturarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla "StajYeri Destek Programı" başlıklı bir uygulama gerçekleştirmektedir.Program kapsamında, işyerlerinden ve öğrencilerden Odamıza ulaşan başvuruları eşleştirerek ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren mühendislik öğrencileri ile bu öğrencileri stajyer olarak kabul edebilecek firma ve kurumları buluşturmayı hedeflenmektedir.

 Detaylı Bilgi için;

http://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/GD-002-orj.pdf

http://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/EK.pdf