EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

TÜM DOKTORA ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 18- (3)'de yer alan "Danışman, öğrencisi ile birlikte belirleyeceği tez başlığı ve konusu önerisini ikinci yarıyılın sonunda ilgili enstitüye teklif eder. Bu teklif, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. İlgili tez başlığı ve konu önerisi, öğrencinin yeterlilik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra tez izleme komitesine sunacağı tez önerisi için yapacağı çalışmalara temel oluşturur." hükmü kapsamında anabilim dalımızda kayıtlı, tez konusu enstitü yönetim kurulunca henüz onaylanmamış doktora öğrencilerinden;
 -Eğitim sürelerinin 1. ya da 2. yarıyılında olan öğrencilerin öğrenimlerinin ikinci yarıyılı sonuna kadar, 
-Eğitim sürelerinin 3. ve üzeri yarıyılında olan öğrencilerin 30 Kasım 2018 tarihine kadar tez başlığı önerilerinin enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.