Çerez Örnek
canlı destek

BÖLÜMÜMÜZ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU

BÖLÜMÜMÜZ SURİYELİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürülğü, Enstitü Sekreterliğinin 02.11.2022 Tarih ve E-967634 Sayılı İlgi Yazısı.

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi'nin ilgi sayılı yazısında; Rektörlüğümüz ile yürütülmekte olan AB Mali Yardımları Programı ENHANCER projesi kapsamında D-TECH4MigrEnt-Deep Technology Pre Incubatorfor Enterpreneurs projesinin; geçici koruma altındaki Suriye vatandaşları ve ev sahibi toplum için altyapıyı geliştirdiği; girişimciler, girişimci adayları için derin teknolojilere odaklanan bir çalışma ortamı yarattığı ve girişimcilik eğitimleri verildiği bildirildiğine ilişkin ilgi yazı ekte gönderilmiştir.

Suriye Uyruklu Öğrencilere projenin kuluçka programı kapsamında, kendilerine Ar-Ge yapma ve Şirket Kurma imkanları sağlanacağı, iş fikri olanların fikirlerini hayata geçirebilmeleri için destek verileceği bildirildiğinden; Bölümümüz Suriyeli Lisansüstü Öğrencilerimize duyurulur. 

 

Bölüm Başkanlığı

Konuya ait Gelen Yazının Linki Aşağıda Sunulmuştur.

https://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/Suriyeli%20ogrenciler_0.pdf


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ