canlı destek

ÜNİvERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRLMASI DUYURUSU

İllgili duyuru kapsamında aşağıda bildirilen konuları öğrencilerimizin dikkatlerine sunulmaktadır.

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi sayılı yazısı ekinde yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığının "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi Çalışması" konulu yazısı aşağıdaki linkte bulunmaktadır.

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığının Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi çalışmasına ilişkin https://forms.gle/2BRUN3xJxELYJwvS9 anket linki bilgilerinize sunulmaktadır.

Ankete tüm öğrencilerimizin katılımı istenmekte olup, katılım önem arz etmektedir. 

 

Bölüm Başkanlığı

 

 

 https://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/Ogrencilere_Internet.pdf


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ