canlı destek

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN KAYIT SİLME NEDENLERİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GÖRE KAYIT SİLME NEDENLERİ

Tezli Yüksek Lisans Programında

·         İki yarıyılda bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan (Madde 30-4)

·         Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini (en az 7 ders 21 kredi 54 AKTS) (Zorunlu ders/dersler, Seçmeli Dersler, Başarısız olunan seçmeli ders/dersler yerine alınan ders/dersler) ve seminer dersini(6 AKTS) başarıyla tamamlayamayan (Madde 7-2)

·         Altı yarıyıl (bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç ilk kayıt tarihinden itibaren) içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen (Madde 7-2)

·         Tezi başarısız bulunarak reddedilen (Madde 9-7)

·         Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen (Madde 9-8)

öğrencinin tezli yüksek lisans programı ile ilişiği kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında

·         İki yarıyılda bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan (Madde 30-4)

·         Üç yarıyılda sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan (Madde 12-1)

öğrencinin tezsiz yüksek lisans programı ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Dereceli Doktora Programında

·         İki yarıyılda bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan (Madde 30-4)

·         Dört yarıyılda Doktora programı için gerekli kredili dersleri (en az 7 ders 21 kredi 54 AKTS) (Zorunlu ders/dersler, Seçmeli Dersler, Başarısız olunan seçmeli ders/dersler yerine alınan ders/dersler) başarıyla tamamlayamayan (Madde17-2)

·         Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan (Madde19-5)

(Not: Yeterlik sınavında yazılı bölümünden başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz.)

(Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci yeterlilik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır. (EÜ Madde19-2 ))

·         Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, tez önerisini sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen, (Madde 21-1, Madde 21-3, Madde21-5)

·         Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan (Madde 21-4)

·         Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki yarıyıl (bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç ilk kayıt tarihinden itibaren) sonuna kadar tamamlayamayan (Madde17-3)

·         Tezi başarısız bulunarak reddedilen (Madde 22-6)

·         Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan (Madde 22-6)

öğrencinin yüksek lisans dereceli doktora programı ile ilişiği kesilir.

Lisans Dereceli Doktora Programında

·         İki yarıyılda bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan (Madde 30-4)

·         Altı yarıyılda Doktora programı için gerekli kredili dersleri (en az 14 ders 42 kredi 114 AKTS) (Zorunlu ders/dersler, Seçmeli Dersler, Başarısız olunan seçmeli ders/dersler yerine alınan ders/dersler) başarıyla tamamlayamayan (Madde 17-2)

·         Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan (Madde19-5)

(Not: Yeterlik sınavında yazılı bölümünden başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz.)

(Öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci yeterlilik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır. (EÜ Madde19-2 ))

·         Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, tez önerisini sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen, (Madde 21-1, Madde 21-3, Madde21-5)

·         Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan (Madde 21-4)

·         Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on dört yarıyıl (bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç ilk kayıt tarihinden itibaren) sonuna kadar tamamlayamayan (Madde17-3)

·         Tezi başarısız bulunarak reddedilen (Madde 22-6)

·         Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan (Madde 22-6)

öğrencinin lisans dereceli doktora programı ile ilişiği kesilir. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ