canlı destek

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE- ÖNEMLİ- Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersi hk.

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren "Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği" dersinin Fen Bilimleri Enstitüsü kodu ile Fakülteler düzeyinde ortak kod ile işlenmesi Enstitü Kurulumuzun 08.04.2021 tarihli toplantısında onaylanarak müfredatlarımızda 2 yerel kredi 6 AKTS olarak güncellenmiştir. Dolayısıyla bazı programlarda yerel kredisi 3'ten 2'ye düştüğü gözönüne alınarak; bu dersi önceden almayan öğrencilerin, E.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4., 10. ve 15. Maddelerinde ders aşamasında alınması gereken en az 7 ders, en az 21 yerel kredi ve en az 54 AKTS (seminer hariç) hususlarına dikkat etmeleri, yerel kredi ve AKTS hesaplaması yaparak ders seçimi yapmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde anılan ders dahil sadece 7 derste başarılı olan öğrencinin 21 yerel krediyi tamamlayamayacağı, AKTS'sinin eksik kalabileceği hususlarına azami dikkat etmeleri büyük önem arz etmektedir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ