canlı destek

DOKTORA ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 21- (4) hükmü kapsamında tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin yapmak zorunda oldukları tez izleme komitesi toplantılarının yürütülmesinde oluşan aksaklıklardan dolayı öğrenci mağduriyetleri yaşanmaktadır. Bu mağduriyetlerin önlenmesi için Ocak-Haziran ayları arasında yapılması gereken tez izleme komitesi toplantılarının en geç 30 Haziran'a kadar, Temmuz-Aralık ayları arasında yapılması gereken tez izleme komitesi toplantılarının en geç 31 Aralık'a kadar yapılması ve tutanak ile raporların mevzuatta yer alan süre içerisinde Enstitümüze gönderilip gönderilmediği hususunun da öğrenci/danışman tarafından takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ