canlı destek

Seminer

 

Big Data and Data Analytics: The power of data in a pandemic
 
Dr. Doğan Güven
Department Head of Computer Science and Director of Doctorate Programs 
International University in Geneva (IUG)

 

How we used data and analytics to combat Covid'19, we use it, with examples of ICT used by different countries. Why has data analytics become more important lately?

 

23 October 2020 - 11:00 AM

 

To attend the seminar: https://www.kisa.link/O19U

 
 
Dr. Guven has over 30 years of both private sector and academic experience on business and IT strategy, digital transformation and data driven solutions. His career began in academia in 1986 as an adjunct faculty and research associate at universities in Turkey and US, namely Ege University, San Diego State University and Penn State University. In 1992, he joined a global FMCG company, Philip Morris International, as IT analyst in Turkey. He then held various positions including Head of IT in Turkey and Poland, and more recently, Head of Enterprise IT architecture with global responsibility in Switzerland until 2009. During his career in the private sector, he developed data strategies, initiated and implemented digital transformations, data analytics, and business intelligence solutions, and managed the global technology lifecycle. Since 2010, he is back to academia teaching data analytics, data-driven decision making, databases, and acting as the department head of computer science and director of doctorate programs at International University in Geneva. Most recently, he developed a new Master program on Business Analytics which is launched as of September’2020 at IUG.

 


 

Büyük Veri ve Veri Analitiği: Bir pandemide verinin gücü
 
Dr. Doğan Güven
Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı ve Doktora Programları Direktörü
International University in Geneva (IUG)

 

Covid'19 ile savaş icin data ve analytics'i nasıl kullandık, kullanıyoruz, değişik ülkelerin kullandığı ICT örnekleri ile. Neden veri analitiğinin (data analytics) özellikle son zamanlarda önemi arttı?

 

23 Ekim 2020 - Saat 11:00

 

Seminere katılmak için: https://www.kisa.link/O19U

 
 
Dr. Güven, iş ve BT stratejisi, dijital dönüşüm ve veri odaklı çözümler konusunda hem özel sektör hem de akademik olmak üzere 30 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Kariyerine 1986 yılında Ege Üniversitesi, San Diego Eyalet Üniversitesi ve Penn State Üniversitesi gibi Türkiye ve ABD'deki üniversitelerde yardımcı öğretim üyesi ve araştırma görevlisi olarak akademide başladı. 1992 yılında global bir FMCG şirketi olan Philip Morris International'a Türkiye'de BT analisti olarak katıldı. Daha sonra Türkiye ve Polonya'da BT Başkanı ve son olarak 2009 yılına kadar İsviçre'de küresel sorumlu kurumsal BT mimarisi başkanı olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. Özel sektördeki kariyeri boyunca veri stratejileri geliştirdi, dijital dönüşümleri başlattı ve uyguladı, veri analizi ve iş zekası çözümleri ile küresel teknoloji yaşam döngüsünü yönetti. 2010 yılından bu yana, akademiye geri dönerek veri analitiği, veriye dayalı karar verme, veritabanları öğretmekter ve Cenevre'deki International University'de bilgisayar bilimleri bölüm başkanı ve doktora programları direktörü olarak görev yapmaktadır. Son olarak, Eylül 2020'de IUG'de başlatılan İş Analitiği üzerine yeni bir Master programı geliştirdi.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ