EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yaz Okulu - Matematik 1-2 , Dif. Denk - Ayrık Yapılar

Matematik 1-2 , Diferansiyel Denklemler ve Ayrık Yapılar derslerinden yaz okulu almak isteyen öğrencilerimizin dikkatine
 
501001042010 Matematik 1 (3+2) 6 AKTS,  ve 501001092010 Matematik 2 (3+2) 6 AKTS Dersleri bölümümüzde açılmış olup yaz okulu kayıtlanmaları kayıt tarihleri aralığında EBYS üzerinden yapılabilir.
 
501002021996 Diferansiyel Denklemler (3+0)  5AKTS : Dersi için Fakültemiz Biyomühendislik bölümündeki ingilizce Mathematics 3 (üç) dersine denklik verilmiş olup yaz okulu kayıtlanmaları kayıt tarihleri aralığında EBYS üzerinden yapılabilir.
 
Diferansiyel Denklemler ve Ayrık Yapılar derslerini Yaz okulunda Üniversite Dışından Ders Almak isteyen öğrencilerimiz 
 
- Dersin verildiği birimin öğrenci işlerinden 14 haftalık ders içeriği (ONAYLI) ile
 
- Yaz okulunda farklı Üniversite, Fakülte veya Bölümlerden ders alma dilekçesi ni bilgisayar ortamında doldurmaları ve onaylatmaları
 
evrakları da 10 Temmuz 2019 tarihine kadar Dekanlığımız Öğrenci İşleri Birimine teslim etmesi gerekmektedir. 
 
Derslere yaz okulu sürecinde kayıtlanmak isteyen öğrencilerimiz Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın Yaz Okulu ile ilgili duyurularını takip etmelidir.
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı adresi http://oidb.ege.edu.tr
 
 
Dekanlığımız Yaz Okulu Duyurusu adresi http://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/175120.pdf