EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN ASKERLİK İŞLEMLERİ HK

Milli Savunma Bakanlığı ‘nın İlgi yazısı ile Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin askerlik işlemlerinin, üniversiteler tarafından yükseköğrenime yeni kayıt olan öğrencilere ait bilgileri içeren ve askerlik şubelerine gönderilen ''Öğrenci Belgesi'' düzenleme ve gönderme uygulamasına 27 Ağustos 2018 tarihi itibari ile son verilmiştir. Öğrencilerin hak mağduriyetlerine maruz kalmaması ve askeralma kayıtlarında askerlik erteleme/erteleme iptali işlemlerinin zamanında yapılabilmesi maksadıyla üniversiteler tarafından zamana bağlı kalmaksızın yükseköğrenime yeni kayıt olan öğrencilere ait bilgiler, 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren web servisleri aracılığıyla elektronik ortamda YÖKSİS üzerinden Milli Savunma Bakanlığına gönderilmesi istenilmektedir. Söz konusu web servisinin kullanılabilmesi için program yazılımı tamamlanmış olup Enstitümüze yeni kayıtlanmış öğrencilerden askerlik sevk tehirinin Üniversitemizce yürütülmesini isteyenler  dilekçelerini

09 Kasım 2018 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsüne bırakmaları gerekmektedir.