EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin, Madde 34-(5) fıkrasında yer alan "...Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur." hükmüne istinaden alınan 08.08.2016 gün ve 31/29 sayılı Enstitümüz Yönetim Kurulu kararı gereği; 2015-2016 öğretim yılı ve sonrasında kayıtlanan öğrencilerimizin Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi lisansüstü eğitimleri sırasında tez savunma sınavı aşamasına gelmeden önce alması gerektiği, bu dersin Tezli Yüksek Lisans ve Yüksek Lisans Dereceli Doktora programları eğitim planlarında 3. yarıyılda yer aldığı, ders aşamasında alınması gereken en az 7 ders 21 yerel kredi 54 AKTS (seminer dahil 60 AKTS) içinde sayılmadığı, yine bahse konu dersin, Lisans Dereceli Doktora programları eğitim planlarında 5. yarıyılda yer aldığı, ders aşamasında alınması gereken en az 14 ders 42 yerel kredi 114 AKTS (seminer dahil 120 AKTS) içinde sayılmadığını hatırlatırız.