EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Lisansüstü Kayıt Yenileme İşlemleri

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme İlanı güncellenmiş olup ekte sunulmuştur.

http://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/2018-2547234%20Kay%C4%B1t%20Yenileme%20Hakk%C4%B1nda_0.pdf