canlı destek

Lisansüstü Öğrenci Senatosu Üye Seçimi

"Ege Üniversitesi Öğrenci Senatosu Yönergesi" Üniversitemiz Senatosunun 25.02.2021 tarih ve 5/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Anılan yönergenin 5. Maddesinde Öğrenci Senatosunun Öğrenci Konseyi Başkanlığında hangi üyelerden oluşacağı belirtilmiştir.

Öğrenci Senatosunda Enstitümüzü temsil edecek; eğitiminin en az 2 yarıyılını tamamlayan ilgi yazı ekindeki başvuru şartlarını sağlayan (1) Yüksek Lisans ve (1) Doktora öğrenci seçimi yapılacaktır.

Aday olmak isteyen öğrencilerin başvuru belgeleri ile birlikte 24-25 Kasım 2021 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen başvuruları gerçekleştirebilirler.

Başvuru Şartları

 1) Enstitümüzde  en az ikinci yarıyılında kayıtlı öğrenci olmak.

2) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına dair belge,

3) Adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge,

4) Disiplin cezası almamış olduğuna dair belge,

5) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış ve kayıt yenilemiş olmak.

6) Terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmadığına dair yazılı beyanı

 

İlgili Yazı: https://bilmuh.ege.edu.tr/files/bilmuh/icerik/2021-422442.pdf


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ