"Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma, E-kaynak Kullanıcı Eğitim Seminerleri"

21/06/2018 (All day)

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca, elektronik kaynakların daha etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla "Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma, E-kaynak

Kullanıcı Eğitim Seminerleri" düzenleneceğine ilişkin ilgi yazı ektedir.

/sites/default/files/bilmuh/secretary/2018-%20176299%20Uluslararas%C4%B1%20Dergilerde%20Yay%C4%B1n%20Yapma%2C%20E-kaynak%20Kullan%C4%B1c%C4%B1%20E%C4%9Fitim%20Seminerleri_0.pdf

 

Adres

Ege Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kazımdirik Mahallesi,
Bornova Metro İstasyonu Karşısı,
35100 Bornova / İZMİR

 

İletişim

Telefon+90 232 388 72 21

Faks+90 232 339 94 05

E-Posta

 
Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
YouTube icon