Anlamsal Web Araştırma Grubu

Araştırma Konuları:

Anlamsal web teknolojileri, ontoloji mühendisliği, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, güvenlik, sağlık bilişim sistemleri, sosyal ağlar.

Kişiler:

 • Doç.Dr. Murat Osman ÜNALIR
 • Yrd.Doç.Dr. Özgü CAN
 • Araş.Gör.Dr. Emine SEZER
 • Araş.Gör. Okan BURSA

Yürütülen Projeler:

 • Diyabet Yönetim Platformu: Büyü Veri Farkında Çok Paydaşlı ve İşbirlikli Bir Veri Yönetimi Altyapısının Geliştirilmesi (2016 - Devam Ediyor)
 • Sağlık Alanı için Kişiselleştirilmiş Nesnelerin İnterneti Platformunun Geliştirilmesi (2016 - Devam Ediyor)
 • "SAĞLIKLI YAŞAM, AKILLI SEÇİMLER" Obezite Tedavisi İçin Web Tabanlı Program Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi (2015 - Devam Ediyor)
 • Tıbbı Bilişim Sistemlerinde Kişiselleştirilmiş Sağlık Bilgisi İçin Kan Ontolojisi Geliştirimi (2015 - 2016)
 • Ontoloji Veri Saklama Ortamlarının Performans Karşılaştırması (2013 - 2015)
 • Anlamsal Web Teknolojileri Tabanlı Aşı Bilgi Sistemi (2010 - 2014)
 • Anlamsal Web Ontolojilerinin Oracle 10gR2 Veritabanında Saklanması ve Etmen Temelli Sorgulanması (2008 - 2010)

Güncel Yayınlar:

 • “Enriching Preferences Using DBpedia and Wordnet”, 10th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2016), 2016.
 • "Nesnelerin İnterneti ve Güvenli Bir Sağlık Bilgi Modeli Önerisi", 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, ISITES2016, 2016.
 • “Semantic Web Technologies for IoT-Based Health Care Information Systems”, The Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing. SEMAPRO 2016, 2016.
 • “Towards Interoperable Ontologies: Blood Test Ontology with FOAF”, The Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing. SEMAPRO 2016, 2016.
 • “Anlamsal Web'de Bilginin Depolanması için Bir Yaklaşım: Oracle Performans Değerlendirmesi”, AB2016, XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, 2016.
 • “Sağlık Bilgi Sistemlerinde Ontoloji Tabanlı Bir Yaklaşım: Kan Testi Ontolojisi Örneği”, Pamukkale University Journal Of Engineering Sciences, 2016.
 • “Sağlık Bilgi Sistemleri: Kan Test Ontolojisi için Durum Çalışması”, AB2015, XVII. Akademik Bilişim Konferansı, Eskişehir, 4-6 Şubat 2015.
 • “Büyük Kişisel Verilerin Benzerlik Bulunması Amacıyla Kullanımı”, AB2015, XVII. Akademik Bilişim Konferansı, Eskişehir, 4-6 Şubat 2015.
 • “Bulut Sistem Güvenliği, Saldırılar ve Saldırılardan Korunmak için Geliştirilen Yöntemler”, AB2015, XVII. Akademik Bilişim Konferansı, Eskişehir, 4-6 Şubat 2015.
 • “Tıbbi Bilişim Standartları ve Anlamsal Web: Aşı Ontolojisi için Durum Çalışması”, TUBAV Bilim Dergisi, Cilt 7-4, s.1-14, 2014.
 • ”Using FOAF for Interoperable and Privacy Protected Healthcare Information Systems”, 8th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2014), pp 154-161, Karlsruhe, Germany, November 27-29, 2014.
 • “Personalized Vaccination Using Ontology Based Profiling”, 7th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2013).
 • “Implementing Secure and Personal Vaccine Information System”, 6th International Conference on Information Security and Cryptology, Ankara, Turkey, September 20-21, 2013
 • “Ulusal Aşı Bilgi Sistemi: Ontoloji Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği Dergisi, 4(4), 2011.
 • “Ontoloji Tabanlı Bilgi Sistemlerinde Erişim Denetimi: Ulusal Aşı Bilgi Sistemi için Durum Çalışması”, TÜBAV Bilim Dergisi, 3(3), 238-249, 2010.
 • “Mobil Uygulamaların Ulusal Aşı Bilgi Sistemindeki Yeri ve Önemi”, Türkiye’de Mobil Yaşam ve Uygulamaları, Editör: Gonca Telli Yamamoto, Literatür Kitabevi, 2011.
 • "Ulusal Aşı Bilgi Sistemi: Kişiselleştirme Yaklaşımı ile Mobil Devlet Uygulaması”, 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, mDevlet 2010, Ankara, 6-7 Mayıs 2010.
 • “Ulusal Aşı Bilgi Sistemi: Bir Durum Değerlendirmesi ve Yaklaşım Önerisi”, Akademik Bilişim 2010, Muğla Üniversitesi,10-12 Şubat 2010.
 • “UML ile Üst Veri Modelleme”, Bilgi Teknolojileri Kongresi 2003, Pamukkale Üniversitesi 1-4 Mayıs 2003.

İletişim:

Web Sayfası :  http://semanticweb.ege.edu.tr

E-Posta        :  semanticweb@mail.ege.edu.tr

 

Adres

Ege Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kazımdirik Mahallesi,
Bornova Metro İstasyonu Karşısı,
35100 Bornova / İZMİR

 

İletişim

Telefon+90 232 388 72 21

Faks+90 232 339 94 05

E-Posta

 
Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
YouTube icon