Yazılım Kullanılabilirliği Araştırma Grubu

Araştırma Konuları:

Yazılım sistemlerinde kullanılabilirliği etkileyen faktörler, kullanılabilirlik sınamaları, bilgi görselleştirme.

Kişiler:

  • Prof.Dr. Yasemin TOPALOĞLU
  • Arş.Gör. Beste KAYSI
  • Ahmet NEŞELİ
  • Duygu NEŞELİ
  • Can ÖZ

Yürütülen Projeler:

  • Bilgi Görselleştirme Tekniklerinin Yazılım Kullanılabilirliği Açısından Değerlendirilmesi
  • Bir Besin Öneri Sisteminde Yazılım Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
  • Gelecek Nesil Gömülü Sistem Uygulamaları İçin Kullanıcı Etkileşim Desenleri
 

Location

Ege University

Faculty of Engineering
Department of Computer Engineering

Kazımdirik Quarter,
Opposite of Bornova Metro Station,
35100 Bornova / IZMIR

 

Contact

Phone+90 232 388 72 21

Fax+90 232 339 94 05

E-mail

 
Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
YouTube icon