Location

Ege University

Faculty of Engineering
Department of Computer Engineering

Kazımdirik Quarter,
Opposite of Bornova Metro Station,
35100 Bornova / IZMIR

 

Contact

Phone+90 232 388 72 21

Fax+90 232 339 94 05

E-mail

 
Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
YouTube icon